Under våren 2024 startar vi upp Skate Nation även i Örebro. Det är Örebros Skateboardförening som kommer vara ägare av projektet och ni kommer kunna hitta mer info i deras egna kanaler, på deras hemsida, här och på deras instagram: orebroskateboard

Kontakt
Daniel Netterdal
Projektledare
info@orebroskateboard.se

Våra träffar

Våra träffar är alltid gratis och vi står för utrustning och coacher på plats.
Ibland anordnar vi andra aktiviteter och träffar tillsammans med andra organisationer, vänner, företag eller i egen regi. Då går vi ut med den informationen här och på Instagram och Facebook.

Kalender