Skate Nation Göteborg startas under maj 2021. Vi kommer att bjuda in nyanlända att komma och åka med oss i Bunkeberget Skatepark. I samband med det bjuder vi även in volontärer som vill hjälpa till och välkomna våra nya vänner med lite tips och coachning. Vi hoppas att verksamheten kommer att växa på samma sätt som i Stockholm och även här kommer vi att arrangera regelbundna träffar och läger på alla skollov.

Våra träffar

Våra träffar är alltid gratis och vi står för utrustning och coacher på plats.
Ibland anordnar vi andra aktiviteter och träffar tillsammans med andra organisationer, vänner, företag eller i egen regi. Då går vi ut med den informationen här och på Instagram och Facebook.

Kalender